Regulamin Usług

Akceptacja Warunków

MailerLite ("Usługa") to usługa umożliwiająca ludziom zbieranie adresów email i tworzenia, wysyłania i śledzenia kampanii promocyjnych. Ta usługa nie może być wykorzystana do wysyłania nie chcianych emaili ("spamu"). Przez zapisanie się, bądź przez używanie strony, zgadzasz się na te warunki.

Prywatność i Kominkacje

Potwierdzasz i zgadzasz się, aby MailerLite czasami wysyłał komunikaty związane z Twoim kontem, albo Usługą przez email.

Konta, Hasła, i Bezpieczeństwo

Musisz być zarejestrowanym użytkownikiem, aby mieć dostęp do Usługi. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne przechowanie swojego hasła. Będziesz całkowicie odpowiedzialny za jakiekolwiek zdarzenia odbywające się pod nazwą Twojego użytkownika. Każdemu podmiotowi przysługuje tylko jeden plan "Zawsze Bezpłatny".

Poprawna Etykieta Emailowa

Wszystkie utrzymywane listy emialowe i używane przez naszą Usługę, muszą być subskrypcjami potwierdzonymi. Jest całkowicie niedopuszczalne i niedozwolone aby używać listy, która została zakupiona, wynajęta bądź uzyskana od stron trzecich.

MailerLite zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, bez zwrotu pieniędzy, które narusza Regulamin użytkowania przez uzyskiwanie więcej skarg niż jest to dozwolone.

Ograniczenie Odpowiedzialności

MailerLite nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialny za pośrednie, specjalne, przypadkowe lub następcze szkody (w tym także, ale nie ograniczone do utraty możliwości używania, straty dochodów, albo utraty danych) niezależnie od tego czy podczas czynności kontraktowych, kapitału czy innych, wynikających z, albo w jakikolwiek sposób połączonych z użytkowaniem bądź z niemożnością używania tej strony albo materiałów na niej, lub wynikających z niepowołanym dostępem bądź zmianą w danych.

Nie wolno używać naszych linków do podglądania/śledzenia kampanii podczas wysyłania emaili w innych systemach niż MailerLite. Powtarzające się skargi na ten temat mogą doprowadzić do zawieszenia konta.

Usunięcie Usług

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego konta w każdym momencie. Masz także możliwość usunięcia swojego konta w każdej chwili bez żadnych kar. W momencie usunięcia konta stracisz wszystkie swoje dane powiązane z kontem.

Zwroty

Jesteśmy zobligowaniu do zwrotu Twojej zapłaty tylko jeżeli anulujemy nasze Usługi bez powodu przed końcem roku rozliczeniowego. Nie ma innych sytuacji w których może należeć się zwrot pieniędzy od nas. Możemy, według własnego uznania, oferować zwrot w innych sytuacjach w których członek stara się o taki zwrot, w zgodzie z warunkami jakie określiliśmy na naszej stronie, które mogą zmieniać się od czasu do czasu.

Warunki

Możemy zmodyfikować bądź zmienić swoje usługi w każdym momencie, bez żadnego powodu, bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji tego Regulaminu Usług w każdej chwili bez uprzedzenia. Proszę przeglądaj ten Regulamin Usług od czasu do czasu jako, że może on się w przyszłości zmieniać. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani usunąć konta i treści które uważamy za nielegalne, obraźliwe, grożące, zniesławiające, nieprzyzwoite, albo inne wątpliwe materiały. Usuniemy treść, która narusza własność intelektualną trzecich stron albo ten Regulamin Usług.

Własności Intelektualne

MailerLite nie rości sobie praw do własności intelektualnych materiałów jakie dostarczasz Usłudze. Potwierdzasz, że MailerLite ma wszelkie prawa, tytuł i interes w i do Serwisu, w tym też bez ograniczenia wszelkie prawa własności intelektualnej, takie prawa są chronione przez międzynarodowe prawa własności intelektualnej. Zgadzasz się, do nie kopiowania, reprodukcji, zmiany, modyfikacji, bądź tworzenia podobnych prac za pomocą Serwisu.

Nadużycie (wielu kont)

Tworzenie wielu kont o podobnym charakterze (podobna treść w mailach, podobne linki czy adres mailowy nadawcy) albo po to aby obejść stałe zawieszenie innego konta jest zabronione.