Naudojimo sąlygos

Sutikimas su sąlygomis

MailerLite (toliau – „Paslauga“) suteikia vartotojams priemones rinkti elektroninio pašto adresus, kurti ir siųsti laiškus ir gauti ataskaitas. Šios paslaugos negalima naudoti siųsti nepageidaujamiems laiškams („spam“). Reigstruodamiesi ar naudodami šią svetainę, sutinkate su šiomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Privatumas ir susisiekimas

MailerLite gali susisiekti su Jumis elektroniniu paštu dėl Jūsų paskyros ar Paslaugos teikimo.

Paskyros, slaptažodžiai ir saugumas

Turite būti registruotas vartotojas, kad galėtumėte naudotis Paslauga. Atsakote už slaptažodžio laikymą paslaptyje. Vien tik Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis Jums suteiktu vartotojo vardu.

Tinkamas elektroninių laiškų siuntimas

Visi elektroninio pašto adresų sąrašai, esantys Paslaugos sistemoje, turi būti sudaryti iš adresų, kurių savininkai davė sutikimą laiškų prenumeratai. Nepriimtina ir neleidžiama naudoti pirktus, nuomotus ar iš trečiosios šalies gautus adresus.

MailerLite pasilieka teisę sustabdyti bet kurios paskyros veikimą jei nesilaikoma Naudojimo sąlygų ar gaunama daugiau nei leidžiama skundų negrąžinant įmokos.

Tinkamas turinys

Leidžiame siųsti tik naujienlaiškio gavėjui aktualų turinį, t.y. tą, kuriam jis/ji užsiregistravo. Draudžiamas turinys: pornografija, partnerystės programos (affiliate marketing), piramidinės schemos, tinklinis marketingas (MLM - multi level marketing), greito praturtėjimo ir uždarbio internetu programos, Forex, Eskorto paslaugos, lošimai, svorio mažinimo produktai arba kitos nelegalios prekės/paslaugos.

Partnerystės programos (affiliate programs) ir partnerystės nuorodos (affiliate links)

Partnerystės programos ir partnerystės nuorodos yra du skirtingi dalykai: partnerystės programos MailerLite yra draudžiamos, o partnerystės nuorodos daugeliu atveju yra leidžiamos.

Partnerystės programos (draudžiamos) - tai verslo rūšis, kai už kitos įmonės reklamą gaunamas uždarbis. Tokia veikla draudžiama, kadangi nėra tiesioginio ryšio tarp jūsų ir jūsų gavėjų. Negalite siųsti savo gavėjams nesusijusios informacijos arba apsimesti kita įmone.

Partnerystės nuorodos (leidžiama) - tai būdas savo gavėjams pristatyti/rekomenduoti kitą įmonę ir jos teikiamą paslaugą arba produktą. Partnerystės nuorodos gali būti įtrauktos į jūsų kampaniją tik tuo atveju, jei jos yra po jūsų prekės ženklu ir aiškiai pabrėžiama, kad tai yra pasiūlymas iš kitos įmonės. Šis pasiūlymas turi sutapti su jūsų turiniu ir gavėjų lūkesčiais. Kampanijos su draudžiamomis nuorodomis blokuojamos automatiškai ir paskyra gali būti uždaryta visam laikui.

Daugiau nei vienos paskyros kūrimas

MailerLite yra draudžiamas daugiau nei vienos paskyros kūrimas, jei sutampa naujienlaiškio turinys. Galite kurti naują paskyrą tuo atveju, jei ji reikalinga skirtingai prekei, paslaugai, renginiui ar panašiai.

Susijusių paskyrų naudojimas

Panašių paskyrų kūrimas su tikslu siųstį tą patį turinį, nuorodas ar naudojant tą patį FROM adresą yra draudžiamas.

Atsakomybės apribojimas

Jokiomis sąlygomis MailerLite neatsako turtu, įsipareigojimais ar kitkuo už netiesioginę ar atsitiktinę žalą bei pasekmes (įskaitant negalėjimą naudotis, pelno negavimą ar duomenų netekimą) kylančias dėl naudojimosi bei nesinaudojimo svetaine ar turiniu, esančiu joje, ar dėl neleistinos prieigos prie duomenų bei jų pakeitimo.

Draudžiama naudoti sekimo/kampanijos peržiūros nuorodas, kai siunčiate laiškus su kitomis ne mūsų paslaugomis. Pasikartojantys pranešimai apie tai gali privesti prie paskyros uždarymo.

Paslaugos teikimo nutraukimas

MailerLite turi teisę uždaryti paskyrą bet kuriuo metu. Jūs taip pat turite galimybę sustabdyti paskyros darbą be nuobaudų. Uždarius paskyrą neteksite visų joje saugotų duomenų.

Jeigu neprisijungsite prie paskyros 120 dienų iš eilės, paskyra bus deaktyvuota. Deaktyvavus paskyrą, el. paštu bus išsiųstas pranešimas kviečiantis per 30 dienų aktyvuoti paskyrą. Kitu atveju Jūsų paskyros darbas bus sustabdytas.

Gavėjai

MailerLite vartotojams neleidžiama piktnaudžiauti planais ištrinant gavėjus ir įkeliant naujus, tokiu būdu siekiant išsiųsti naujienlaiškius didesniam gavėjų kiekiui, nei leidžia planas. Naujienlaiškių siuntimas yra neribotas, tačiau unikalių gavėjų skaičius – ribotas. Jei norite ištrinti dalį (arba visus) gavėjus, kuriems jau buvo siųsti laiškai ir įkelti naujus – susisiekite su mumis.

Sąlygos

Galime keisti Paslaugą bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties. Pasiliekame teisę keisti šias Naudojimo sąlygas bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo. Prašome pasitaikius progai peržiūrėti šias Naudojimo sąlygas, kadangi jos ateityje gali keistis. Galime, tačiau nesame įsipareigoję panaikinti paskyras ir turinį, kurį laikysime neteisėtu, įžeidžiančiu, grasinančiu, šmeižiančiu, nepadoriu ar kitaip nepriimtinu. Panaikinsime turinį, pažeidžiantį intelektinės nuosavybės teises ar šias Naudojimo taisykles.

Intelektinė nuosavybė

MailerLite nesisavina intelektinės nuosavybės teisių jokiam turiniui, įkeltam naudojantis Paslauga. Pripažįstate, kad MailerLite priklauso visa Paslaugos autorystė ir intelektinės teisės, saugomos tarptautinių susitarimų. Sutinkate nekopijuoti, neplatinti, nekoreguoti ir nekurti naujų darbų, besiremiančių Paslauga.

Sutikimas

 • El. pašto laiškai yra siunčiami tik tiems gavėjams, kurie išreiškė sutikimą gauti šiuos laiškus pagal sekciją 7, paragrafą 2, punktą 3 UWG (Act Against Unfaird Competition) - arba turint verslo santykių su reklamuotoju ir atitinkant 13 straipsnio, 2 sekcijos Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2002/58/EU dėl Privatumo ir Elektroninės Kominikacijos sąlygas.
 • Sutikimas gauti reklamas el. paštu turi būti duotas atskirai. Gavėjas privalo pažymėti punktą ar sąlyginai suprantamai deklaruoti sutikimą gauti reklamas el. paštu. Šis sutikimas negali būti įtrauktas tarp kitų sutikimų (tokių kaip sutikimas dėl vartojimo sąlygų).
 • Gavėjo sutikimas turi būti sąmoningas. Iš anksto pažymėti sutikimo punktai yra neleistini.

El. laiško formatas

  Susitarimo subjektas (Jūsų įmonė) turi būti aiškiai atpažįstamas siunčiamose reklamose. Kiekvienas išsiųstas laiškas privalo turėti lengvai pastebimą "Apie mus" teksta; arba tekstu, arba tiesiogine nuoroda į puslapį. "Apie mus" tekste privalo būti ši informacija:

 • Siuntėjo vardas ir adresas. Įmonių atveju prie vardo ir adreso privalo būti įtraukta leidimą siųsti turintis įmonės atstovas, pareigos ir įmonės rekvizitai.
 • Kontaktinė informacija, bent jau veikiantis telefono numeris arba elektrinė kontaktinė forma. Taip pat, el. pašto adresas.
 • Jeigu Jūsų įmonė turi PVM mokėtojo kodą pagal sekciją 27a arba PVM mokėtojo kodo verslo registracijos numerį pagal sekciją 139c, šis numeris privalo būti pateikiamas. Detalesnė informacijos prievolė, pavyzdžiui, pagal sekciją 5, paragrafą 1 Telemedia Act (Telemediengesetz - TMG) gali būti neskelbiama.
 • Kiekvienas laiškas privalo įtraukti funkciją atsiimti leidimą tolimesnei komunikacijai. Gavėjas privalo galėti atsisakyti tolimesnės komunikacijos nepateikiant jokios papildomos informacijos (paskyros prisijungimai/slaptažodžiai). Išimtys gali būti taikomos tik ypatingais siūlančiosios šalies administracijos atvejais. Atsisakymai privalo būti gerbiami skubiai.
 • Nei siuntėjo vardas, nei komerciniai ženklai žinutėje negali būti slepiami ar kitaip iškraipomi laiško kode, temoje ar turiny. Iškraipymas ar slėpimas pasireiškia tokiais atvejais, kai laiško kodas ar tema yra sudaromi toki būdu, jog gavėjas gali gauti tik apgaulingą komercinės žinutės siuntėjo informaciją prieš atverčiant ir perskaitant žinutę.
 • Po trijų atmetimų siuntėjas privalo pašalinti el. pašto adresą iš gavėjų sąrašų.
 • Klientas privalo nurodyti kontaktą (vardą/telefono numerį/el. pašto adresą) skundams. Atsakymo į skundus laikas negali viršyti 24 val. darbo dienomis.
 • Naudojant el. pašto adresus, kuriuos siuntėjas ar jo klientas gavo iš trečiosios šalies, siuntėjas ar jo klientas prieš reklamos veiksmą privalo įsitikinti, jog laiškus gaus tik tie gavėjai, kurie patys davė sutikimą tokio pobūdžio laiškams; sutikimą laiškams ne tik iš pirminio siuntėjo, bet ir trečiosios šalies ar siuntėjo kliento.
 • El. pašto adreso atgavimas iš trečios šalies (kaip kad per įmonių bendrabarbiavimą) gavėjui turi būti aiškus. Tuo labiau, adresai gauti tokiu būdu turėtų būti naudojami siuntimams tik šiais atvejais:
  a) Įmonės, su kuriomis šiais adresais dalinamasi buvo įvardintos individualiai, aiškiai ir klasifikuotos pagal veiklos sritis.
  b) Prieiga prie bendradarbiaujančių įmonių sąrašo buvo įmanoma ir lengva gavėjui.
  c) Įmonių sąrašas, su kuriuomis duomenimis dalinamasi yra sumažintas kiek galima tam, kad išvengti neracionaliai didelio trečiųjų šalių rato, kas leistų gavėjui lengvai suprasti jo sutikimo pasėkmes, taip pat lengvai kontroliuoti legalų jo duomenų naudojimą.
  Patikslinimui, norėtume priminti, jog įmonės, kurioms sutikimas siųsti laiškus yra duotas negali dalintis savo gavėjais su kitomis įmonėmis be specialaus gavėjo sutikimo tai padaryti.
Pataisyta 2017.10.12